آدرس : بوشهر

بوشهر، بوشهر ، محله بهمنی بلوار سپهبد قرنی

کد پستی:      ۷۵۱۷۷۴۶۳۵۱

شماره تماس:                                         ۳۳۴۴۳۷۰۰-۰۷۷

شماره تماس:                        ۱۸ الی ۳۳۴۴۳۷۱۴-۰۷۷

فاکس:                                                      ۳۳۴۴۳۷۱۹-۰۷۷

آدرس : تهران

خیابان دکتر بهشتی، بعد از چهارراه سهروردی، پلاک ۱۲۷٫

کد پستی :      ۱۵۵۱۶۱۶۹۱۳

شماره تماس:                                          ۸۸۷۴۰۰۷۴-۰۲۱

واحد روابط‌عمومی:             ۱۰۷      داخلی  ۴۳۰۶۲-۰۲۱

فاکس:                                                         ۸۸۷۵۰۱۹۱-۰۲۱

ایمیل:                                           info@bfpig.com

برند های سایت